13 juni 2020

På min födelsedag iår fick jag två presenter av mina närmaste.

Den ena varade i dagarna tre och tog mig med på en resa till Alentejo i sydöstra Portugal. Kan man inte resa till Skåne så är Alentejo näst bäst. Kisar man lite med ögonen (och bortser från att man tröskar vetet i juni och måste stödutfodra korna under sommaren för att det är så torrt) kan man nästan inte se skillnad, på avstånd i alla fall.

IMG_3161

Vi övernattade i Mértola, en liten stad som bär spår av hela den sydeuropeiska historien, från förkristen tid via romarriket och morerna.

IMG_3131

När vi kommit hem igen hade posten sent omsider med sig en liten bit av Skåne till mig. Och tänk att boken börjar några kilometer från mitt föräldrahem. Och slutar på mitt nyfunna favoritcafé där jag alltid stannar till på vägen till sagda föräldrahem.

Många vänliga gratulationer kom också elektroniskt. Stort tack allesammans!

 

%d bloggers like this: